Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych: Wspieramy przedsiębiorców

Pieniądze

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych to instytucja samorządowa, non-profit, działająca na rynku finansowym od 2003 r. Jest jednym z największych regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce z dużym potencjałem do rozwoju.

Statutowym zadaniem funduszu jest ułatwianie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania m.in. kredytów, pożyczek, leasingów dla przedsiębiorstw z segmentu MŚP działających na terenie województwa mazowieckiego jak również wsparcie ich działalności poprzez udzielania poręczeń wadialnych zabezpieczających udział mazowieckich firmy w przetargach organizowanych przez instytucje publiczne.

Udziałowcami Funduszu są m.in.: Województwo Mazowieckie, Miasto Stołeczne Warszawa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Gospodarstwa Krajowego, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz 29 jednostek samorządu terytorialnego – miasta, powiaty, gminy województwa mazowieckiego. Instytucje te dają gwarancję bezpieczeństwa oraz wiarygodności podejmowanych przez Fundusz działań na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności na Mazowszu.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Elementem niezbędnym do właściwego funkcjonowania każdej firmy jest kapitał, konieczny do bieżącej obsługi zobowiązań, jak również ten na realizacje różnego typu przedsięwzięć. Nie mniej jednak jego pozyskanie jest czasem na tyle trudne, iż może stanowić poważną barierę w rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcom brakuje czasem wiedzy, że tą barierę w sposób prosty mogą pokonać korzystając z nowoczesnych instrumentów, jakimi są poręczenia, oferowane przez MFPK, czy inne fundusze poręczeniowe, działające jako podmioty samorządowe na terenie całego kraju.

W ramach środków Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych podmioty gospodarcze z segmentu MŚP mają do dyspozycji pakiet produktów poręczeniowych w tym:

  • Poręczenia wadiów przetargowych,
  • Poręczenia kredytów i pożyczek obrotowych i inwestycyjnych,
  • Poręczenia leasingów (leasing operacyjny, finansowy, zwrotny).

Poręczenie zapłaty wadium

Produkt ten pozwala na zastąpienie najczęściej wykorzystywanej formy – wpłaty gotówkowej wadium, formą poręczenia. Dzięki poręczeniu wadium przedsiębiorca nie musi bezpośrednio wydatkować założonej w specyfikacji przetargowej kwoty zabezpieczającej. Pozwala to firmom na bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych, bez konieczności ich zamrażania w procesie przetargowym. Dodatkowo przedsiębiorca zyskuje szanse uczestnictwa w kilku przetargach jednocześnie, dzięki możliwości wystawienia przez MFPK kilku poręczeń wadialnych w tym samym czasie. Zwiększa to na pewno prawdopodobieństwo pozyskania kontraktu, a dodatkowym atutem takiej formy wniesienia wadium jest wzrost wiarygodności uczestnika przetargu, jako potencjalnego partnera biznesowego.

Poręczenie wadialne obejmuje 100% kwoty wadium, obowiązuje w całym okresie związania ofertą. Poręczenia zapłaty wadium udzielane są w ramach umowy pakietu wadialnego, który stanowi swoistą linię poręczeniową. W okresie 12 miesiecy, w ramach udzielonego limitu wadialnego (wartość pakietu nawet do 2 mln zł), przedsiębiorca może wielokrotnie występować o kolejne indywidualne poręczenia wadialne, które warunkują jego uczestnictwo w danym przetargu. Wartość jednostkowego poręczenia zapłaty wadium może wynosić nawet do 1 mln zł.

Poręczenie pożyczek, kredytów i leasingu

Poręczenie pożyczek, kredytów i leasingu to szansa na pozyskanie finansowania, także dla podmiotów nowopowstałych (startupów). Jest to również bardzo ważne dla firm, które stawiają na rozwój, ale nie mają odpowiednich środków na inwestycje i nie są w stanie przedstawić instytucjom finansującym zabezpieczeń, umożliwiających sfinansowanie często bardzo innowacyjnych, ciekawych przedsięwzięć.

Finansowanie w formie leasingu z poręczeniem MFPK można przeznaczyć na zakup właściwie każdej maszyny, urządzenia, środka transportu, w tym również tych bardzo specjalistycznych. W tej formule możliwa jest również realizacja bardzo dużych projektów inwestycyjnych polegających na finansowaniu linii technologicznych, produkcyjnych czy na przykład zakupu nieruchomości pod działalność.

Koszty udzielanych przez MFPK Sp. z o.o. poręczeń są niejednokrotnie niższe niż gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych. Proponowana przez MFPK procedura udzielania poręczeń jest prosta, szybka i przyjazna dla przedsiębiorców, dlatego już ponad 5 tysięcy Klientów skorzystało z oferty Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, a kwota poręczonych inwestycji, kredytów obrotowych i wadiów przekroczyła 1,7 mld zł. Przedsiębiorcy mieli także okazję skorzystania ze środków unijnych w ramach projektów SPO WKP i RPO WM na łączną kwotę 23 mln zł.

Fundusz nieustannie rozszerza swoją ofertę produktową dostosowując ją do wymagań rynku, jak również oczekiwań mazowieckich przedsiębiorców.

Jeszcze w tym roku fundusz planuje uruchomienie poręczeń należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek co dopełni gamę produktów poręczeniowych MFPK Sp. z o.o.

Więcej informacji na www.mfpk.com.pl

deneme bonusu veren siteler bahis siteleri canlı bahis casino siteleri deneme bonusu