Nabór wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Melioracja
Fot. Unsplash

Zarząd Województwa Mazowieckiego, w związku z uchwałą nr 34/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania oraz uchwałą nr 175/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie z budżetu województwa mazowieckiego dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Program pomocowy przewiduje udzielanie pomocy de minimis.

Beneficjenci

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje: Spółki wodne działające na terenie województwa mazowieckiego.

Nabór wniosków

Termin składania wniosków: 2–31 stycznia 2024 r.

Rodzaj dotowanego zadania

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych rozumiane jako eksploatacja, konserwacja, remont w celu zachowania funkcji urządzeń, polegające na:

  • mechanicznym lub ręcznym odmuleniu rowów,
  • mechanicznym lub ręcznym wykaszaniu dna i skarp rowu,
  • wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów,
  • karczowaniu i wycinaniu drzew i zakrzaczeń ze skarp oraz dna rowu,
  • czyszczeniu i naprawie budowli na rowach oraz naprawie skarp rowów.

Wysokość dofinansowania

Kwota dotacji z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 80% wartości wnioskowanego zadania, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Więcej informacji, w tym dokumenty do pobrania: Mazowsze dla melioracji 2024 – Mazovia.pl

deneme bonusu veren siteler bahis siteleri canlı bahis casino siteleri deneme bonusu