Rząd zakłada wsparcie finansowe dla dyskotek i klubów tanecznych

Dyskoteka
Fot. Unsplash

Rząd do końca roku opublikuje rozporządzenie zakładające wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących dyskoteki oraz kluby i inne miejsca, w których można tańczyć.

Od 15 grudnia obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nim, obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Teraz rząd pracuje nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Wsparcie ma być oferowane w trzech podstawowych formach. Pierwsza będzie polegała na dodatkowym, jednym świadczenia postojowym – przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.

Druga forma to zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 do 31 grudnia 2021 r.

Trzeci rodzaj wsparcia ma polegać na udzieleniu jednej dodatkowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Starosta, na podstawie umowy, będzie mógł udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

deneme bonusu veren siteler bahis siteleri canlı bahis casino siteleri deneme bonusu