Spółdzielczość: Liczy się efekt synergii

Dariusz Szpakowski: Chleb z geesowskiej piekarni może być naszą wizytówką

Uwagę delegatów na VII Kongresie Spółdzielczości w Warszawie zwróciło wystąpienie Dariusza Szpakowskiego. Reprezentant spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” przyjechał na Kongres z Ozorkowa obok Łodzi. Przedstawił analizę tez kongresowych. Postulował odwagę podejmowania mądrych decyzji i dokonywania koniecznych zmian.

Obecnie ponad 600 Gminnych Spółdzielni nadal aktywnie działa na styku miasta i wsi. Przez sieć handlową kilku tysięcy placówek zaopatrujemy klientów w artykuły rolnicze i konsumpcyjne. Świadczymy różnego rodzaju usługi. Spółdzielcze masarnie i piekarnie dostarczają wysokiej jakości produkty na rynek. Zatrudniamy ponad 20 tysięcy pracowników. Chleb z geesowskiej piekarni jest synonimem smacznego pieczywa, wypieczonego zgodnie z tradycją i o odpowiedniej trwałości. W efekcie może być wizytówką naszej branży. Tylko Spółdzielnia z Ozorkowa w ciągu ostatniego roku ulokowała na rynku pół miliona tych wizytówek.

Gminne Spółdzielnie nadal zarządzają dużym majątkiem trwałym. Nieliczne zajmują się skupem i przetwarzaniem płodów rolnych. Innowacyjnym obszarem działania jest współpraca ze szkołami w „Programie dla Szkół”. Polega na dostarczaniu dzieciom porcji warzyw, owoców i produktów mlecznych dofinansowywanych przez budżet krajowy i Unię Europejską. Przykładowo nasza spółdzielnia dostarcza je do 116 szkół i 15 tysięcy dzieci. Ponadto uczymy kolejne spółdzielnie pracy w tym programie w różnych regionach kraju. Gminne Spółdzielnie dostosowywały się do zmieniającego się otoczenia. W wielu przypadkach wykazują dobrą rentowność i innowacyjną żywotność. Dodajmy, że spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” wspiera kilka Związków Rewizyjnych.

Spółdzielczość: dość dyskryminacji

Przygotowując swoje wystąpienie, z uwagą przeczytałem Tezy na VII Kongres. Ich treść stanowi obraz naszego spółdzielczego potencjału oraz naszych spółdzielczych problemów. Konkretnie tezy od 5 do 14 oraz od 31 do 33 odnoszą się głównie do ekosystemu prawnego, w którym działają spółdzielnie. Zidentyfikowano tam wiele zapisów prawa dyskryminujących formy spółdzielcze. Odnotowano niedostatek zachęt podatkowych i prawnych do utrzymania i tworzenia spółdzielni.

Dlatego apeluję do organów Krajowej Rady Spółdzielczej o podjęcie działań w zakresie identyfikacji oraz inicjowania zmiany przepisów, które stawiają spółdzielnie w nierównorzędnej sytuacji prawnej. W tym celu powinniśmy skorzystać z monitoringu rozwiązań prawnych w innych krajach Unii Europejskiej i wskazać konkretne propozycje dla Polski.

Proponuję utworzenie przy Krajowej Radzie Spółdzielczej silnego zespołu roboczego złożonego ze spółdzielców oraz ekspertów. W efekcie zespół rzeczowo oceni sytuację i przygotuje projekty zmian w prawie, które przedłożymy w Parlamencie. W obszarze prawa bardzo istotnym zapisem dla spółdzielczości jest definicja Ekonomii Społecznej. Zawężanie tej definicji jest szkodliwe jednakowo dla środowiska spółdzielczego, jak i dla społeczności korzystającej z zasad Ekonomii Społecznej.

Efekt synergii w Ozorkowie

Tezy Kongresowe nr 21 i 25 próbują opisać obszar handlu i współpracy międzyspółdzielczej. W tym obszarze ponieśliśmy sporą liczbę porażek i nie powinniśmy dalej marnować czasu i potencjału. Wykorzystajmy wszystkie dobre przykłady współpracy międzyspółdzielczej oraz udane projekty marketingowe, jak marka „Społem” dla zwiększania potencjału gospodarczego naszych spółdzielni.

Teza 25 zawiera jedno z najlepszych określeń, które Krajowa Rada Spółdzielcza umieściła w swoich Tezach – „Katalizator Synergii”. W moim rodzinnym mieście Ozorkowie w roku 2012 zainicjowaliśmy współpracę pięciu spółdzielni z różnych branż. Zorganizowaliśmy wspólnie trzy festyny spółdzielcze, jedną wielką debatę spółdzielczą w Sejmiku Województwa Łódzkiego. W efekcie zacieśniliśmy współpracę gospodarczą, tworząc przywołany efekt synergii.

Równie ważnym obszarem wspólnych działań opisanym w tezie 34 jest obszar promocji. W musimy wzmocnić działania promocyjne wszystkich branż spółdzielczych oraz idei spółdzielczej, jako wspólnej dla nas wartości. Bez stałego i spójnego przekazu w mediach elektronicznych nie zbuduje się dziś marki ani wizerunku. Dodatkowo potrzebny jest nam w tym zakresie profesjonalizm, współdziałanie i świadomość konieczności inwestowania w marketing spółdzielczy.

Ludzie i postawy

Podobnie trzy kongresowe tezy 26, 29, 31 oraz 40 opisują interakcje środowiska spółdzielczego z jego szeroko pojętym otoczeniem. Samorząd terytorialny, edukacja wszystkich szczebli oraz instytucje Unii Europejskiej to przestrzeń do wspólnych, aktywnych działań. Nie powinniśmy ich opierać na ogólnikowym „chciejstwie”. Potrzebne są precyzyjne plany działania dla każdego z tych obszarów i struktury Krajowej Rady Spółdzielczej odpowiedzialne za realizację tych planów. Na przykład odbudowa spółdzielni uczniowskich, współpraca ze szkolnictwem zawodowym i stworzenie spółdzielczego zespołu współpracy z instytucjami Unii Europejskiej to pomysły, które Gminne Spółdzielnie przedkładają do realizacji.

W podsumowaniu mojego wystąpienia zwrócę Państwa uwagę na treść czwartej tezy programowej naszego Kongresu. Mówi ona o tym, że w konfrontacji z codziennymi problemami najważniejsi są ludzie i ich postawy. Dziś ci ludzie to MY SPÓŁDZIELCY. W efekcie nasza postawa na Kongresie i po jego zakończeniu będzie wzorem i przykładem dla spółdzielców dokąd chcemy ich poprowadzić. Dlatego miejmy odwagę podejmowania mądrych decyzji i dokonywania koniecznych zmian.

Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” poprzez swoją wielobranżową działalność oraz liczną obecność w kraju chcą być aktywnym uczestnikiem w drodze do przyszłości. W imieniu własnym oraz wszystkich Gminnych Spółdzielni, które reprezentuję zobowiązujmy się być „Katalizatorem Synergii” polskiej spółdzielczości.

źródło: Polski Portal Rolniczy i Konsumencki

deneme bonusu veren siteler bahis siteleri canlı bahis casino siteleri deneme bonusu