Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

#pokonamykryzys#wspólnie – wyspecjalizowana usługa SRDK przeciwdziałająca kryzysowi COVID19

Aktualna sytuacja prawno – społeczna wywołana koronawirusem (SARS-CoV-2) i wprowadzeniem regulacji antykryzysowych spowodowały konieczność niezwłocznego podejmowania przez przedsiębiorców nadzwyczajnych decyzji prewencyjnych w zakresie wykonywania kontraktów oraz ochrony substratu ludzkiego oraz majątkowego przedsiębiorstw.

Wyspecjalizowana usługa SRDK #pokonamykryzys #wspólnie jest dedykowana dla przedsiębiorców i obejmuje przede wszystkim następujące obszary szczególnie istotne dla przeciwdziałania skutkom obecnego kryzysu:

– wprowadzanie szczególnych regulacji wewnętrznych u przedsiębiorców, które będą zapobiegały rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników oraz przeciwdziałały roszczeniom odszkodowawczym pracowników lub prawnej odmowie wykonywania pracy, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu pracy, RODO i specustaw (np. monitorowanie temperatury ciała, szczególne zasady BHP, etc.);
– renegocjacje umów, w tym zawartych w trybie zamówień publicznych oraz doradztwo dla podmiotów, które nadal pozostają w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
– renegocjowanie umów z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych;
– w razie konieczności – przeprowadzanie zwolnień grupowych;
– uzyskiwanie dofinansowania na wynagrodzenia pracowników w ramach tarczy antykryzysowej;
– uzyskiwanie zwolnień ze składek ZUS oraz umorzenia lub odroczenia płatności podatków w ramach tarczy antykryzysowej;
– uzyskiwanie preferencyjnego dofinansowania dla firm w ramach tarczy antykryzysowej;
– utrzymanie zatrudnienia cudzoziemców;
– przeciwdziałanie upadłości, w tym restrukturyzacja, renegocjacja kontraktów, analizy podstaw do zapłaty kar umownych, wykonania prawa wypowiedzenia lub odstąpienia;
– niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umów m. in. możliwość uchylenia się od negatywnych skutków finansowych z tym związanych z powodu zaistnienia „siły wyżej”;
– ograniczenia i obowiązki nakładane na przedsiębiorców, w tym strony umów najmu lub dzierżawy, importerów oraz podmioty z branży spożywczej, rozrywkowej lub medycznej.

Do Państwa dyspozycji pozostaje grupa specjalistów z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa kontraktów, prawa zamówień publicznych i innych dziedzin prawa.

Rodzaj oferty:
Usługi

Rodzaj produktu, towaru, usługi:
doradztwo prawne

Dane kontaktowe:
Warszawa, tel. +48787201170, e-mail: piotr.galazka@srdk.pl, www.srdk.pl

deneme bonusu veren siteler bahis siteleri canlı bahis casino siteleri deneme bonusu