anavar steroids steroids for sinus infection barry bonds steroids what is steroids steroids pills conor mcgregor steroids steroids for muscle growth how long do steroids stay in your system chris hemsworth steroids do steroids make you gain weight natural steroids

Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

#pokonamykryzys#wspólnie – wyspecjalizowana usługa SRDK przeciwdziałająca kryzysowi COVID19

Aktualna sytuacja prawno – społeczna wywołana koronawirusem (SARS-CoV-2) i wprowadzeniem regulacji antykryzysowych spowodowały konieczność niezwłocznego podejmowania przez przedsiębiorców nadzwyczajnych decyzji prewencyjnych w zakresie wykonywania kontraktów oraz ochrony substratu ludzkiego oraz majątkowego przedsiębiorstw.

Wyspecjalizowana usługa SRDK #pokonamykryzys #wspólnie jest dedykowana dla przedsiębiorców i obejmuje przede wszystkim następujące obszary szczególnie istotne dla przeciwdziałania skutkom obecnego kryzysu:

– wprowadzanie szczególnych regulacji wewnętrznych u przedsiębiorców, które będą zapobiegały rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników oraz przeciwdziałały roszczeniom odszkodowawczym pracowników lub prawnej odmowie wykonywania pracy, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu pracy, RODO i specustaw (np. monitorowanie temperatury ciała, szczególne zasady BHP, etc.);
– renegocjacje umów, w tym zawartych w trybie zamówień publicznych oraz doradztwo dla podmiotów, które nadal pozostają w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
– renegocjowanie umów z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych;
– w razie konieczności – przeprowadzanie zwolnień grupowych;
– uzyskiwanie dofinansowania na wynagrodzenia pracowników w ramach tarczy antykryzysowej;
– uzyskiwanie zwolnień ze składek ZUS oraz umorzenia lub odroczenia płatności podatków w ramach tarczy antykryzysowej;
– uzyskiwanie preferencyjnego dofinansowania dla firm w ramach tarczy antykryzysowej;
– utrzymanie zatrudnienia cudzoziemców;
– przeciwdziałanie upadłości, w tym restrukturyzacja, renegocjacja kontraktów, analizy podstaw do zapłaty kar umownych, wykonania prawa wypowiedzenia lub odstąpienia;
– niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umów m. in. możliwość uchylenia się od negatywnych skutków finansowych z tym związanych z powodu zaistnienia „siły wyżej”;
– ograniczenia i obowiązki nakładane na przedsiębiorców, w tym strony umów najmu lub dzierżawy, importerów oraz podmioty z branży spożywczej, rozrywkowej lub medycznej.

Do Państwa dyspozycji pozostaje grupa specjalistów z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa kontraktów, prawa zamówień publicznych i innych dziedzin prawa.

Rodzaj oferty:
Usługi

Rodzaj produktu, towaru, usługi:
doradztwo prawne

Dane kontaktowe:
Warszawa, tel. +48787201170, e-mail: piotr.galazka@srdk.pl, www.srdk.pl

deneme bonusu veren siteler bahis siteleri canlı bahis casino siteleri deneme bonusu